Ved midlertidige tilknytninger til vann og/eller spillvann må du ha tillatelse fra Bærum kommune, Vann og avløp. Også midlertidige tilknytninger skal sikres i henhold til NS-EN 1717, ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser 2.4.

Søknad om midlertidig tilknytning

Vannmålerkasse med tilbakeslagsventil til kortvarige tilknytninger

Dersom du bare trenger vanntilknytning i en kort periode til arrangement eller annet teknisk bruk, kan det leies vannmålerkasse med ferdig montert vannmåler og tilbakestrømningssikring i kategori 4 type BA. Kassene er påmontert NOR-kupling i hver ende. Tilknytning i kommunal kum må det likevel redegjøres for i søknaden om midlertidig tilknytning. I tillegg til vannforbruket betales det en daglig leie for kassene, så det anbefales ikke å benytte denne løsning over lengre perioder. 

Ved behov for å benytte brannventil i kommunal kum må det skaffes en brannstender type Y for egen kostnad. Denne må monteres av kommunalt personell. For montering av stender vil det måtte påregnes en ventetid på tre dager. 

Avslutning av midlertidig tilknytning og innlevering av vannmålere

For å få avsluttet abonnement på vann og/eller avløp for midlertidig tilknytning må vannmåleren innleveres til Bærum kommune, Vann og avløp i Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika. Tilknytningspunkt må tilbakestilles. Eventuell kjerneboring i kum på støpes igjen.