Midlertidige tilknytninger

Ingen midlertidige tilknytninger til vann og/eller spillvann skal finne sted uten at det foreligger tillatelse fra Bærum kommune, vann og avløp. Også midlertidige tilknytninger skal sikres i henhold til NS-EN 1717, ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser 2.4.

For brakkerigger og uttak av teknisk vann skal det brukes tilbakestrømningssikring  for væskekategori 4(BA eller tilsvarende).

For tilknytning av vann som går til borearbeider i grunnen, som spunt, pel og brønnboring, skal det benyttes tilbakestrømningssikring for væskekategori 5 (luftgap).

Alle midlertidige tilknytninger skal registreres her