Alle rør som går fra kommunale ledninger og til bygninger på en eiendom er private vann- og avløpsanlegg. Ofte blir slike vann- og avløpsrør kalt private stikkledninger. Er det flere eiendommer tilknyttet en slik privat stikkledning, er det felles vedlikeholdsplikt.

Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for:

  • å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak 
  • å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler (Utdrag fra Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser) 
  • å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
  • å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet (se på fettvett.no og dovett.no)
  • Installasjon av avfallskvern og påslipp av matavfall til offentlig avløpsnett er forbudt i Bærum kommune. Forbudet har hjemmel i Forurensingsforskriftens §15A-4.

Mer informasjon