Sosiale tjenester i NAV Bærum

Sosialkontoret er det kommunale tjenestestedet i NAV. Behandler saker etter lov om sosiale tjenester i NAV (Arbeids- og Velferdsforvaltningen).

Telefon 55 55 33 33

Postadresse

NAV Bærum
Postboks 40
1300 SANDVIKA

Besøksadresse

Løkketangen 10, Sandvika