Økonomitips

Lån og kreditt

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Ser du at du ikke klarer å betale regninger til forfall, eller hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søke avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med banken din.
 • Søke rente og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse.

Unødige utgifter

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se forbrukerradet.no for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes, vis varsomhet og følg Finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte.

Planer, budsjett og regninger

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan når du kan betale utgifter det ikke er dekning for i denne måneden. Sette av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte på husbanken.no.
 • Om du har trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet.
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). Her kan du beregne barnebidrag.
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå.
 • Sett opp budsjett, og følg det.
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.

Hvilke regninger bør betales først

 1. Husleie og fellesutgifter til borettslaget/kommunale avgifter på bolig
 2. Boliglån
 3. Strøm
 4. Mat
 5. Barnehage/SFO/AKS
 6. Barnebidrag
 7. Telefon/internett
 8. Nødvendig transport
 9. Forsikringer
 10. Andre regninger

Mer informasjon finner du på Navs økonomiveiviser.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav telefon 55 55 33 39 er en tjeneste alle kan benytte seg av. Økonomirådstelefonen kan gi enkle råd og veiledning både på telefon og chat. Saker som er mer omfattende og individuelle vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom Navs økonomiveiviser, eller de råd og veiledning som er gitt fra NAV sin økonomirådstelefon ikke har vært til tilstrekkelig hjelp, kan du ta kontakt med NAV Bærum for samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Navs kontaktsenter: 55 55 33 33.