• Bistår med økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon.
  • Alle innbyggere som ønsker kan komme til samtale.
  • Vi kan utarbeide økonomiske oversikter og forslag til betalingsavtaler.
  • Forhandlinger med kreditorer og forslag til frivillige gjeldsordninger.
  • Annen informasjon:
    Dersom du har gjeldsproblemer, kan du kontakte kommunens boligkontor på 67 50 75 00 eller sende søknadsskjema.

Ventetid for samtale er ca. 4 uker.

Mer informasjon

Boligbistand

Besøksadresse: 

Rådhustorget 5
1337 Sandvika 

Tlf. 67 50 75 00