Som støttekontakt eller besøkshjem vil du hjelpe barn til å få delta på aktiviteter, få et mer sosialt liv, og finne ro i trygge omgivelser. Du får være en god rollemodell og bidra til trygghet og positive erfaringer hos barnet.

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vanlig oppdragstid er tre-fire timer en fast dag og et fast tidspunkt i uken mot timebetaling.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

  • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker. Personlig egnethet og interesser vil bli vektlagt.
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år.
  • Du må levere utvidet politiattest.

Ønsker du å bli en hjelper, som bidrar til å gi barn en mer meningsfull fritid og økt tro på seg selv?

For mer informasjon, ta kontakt med:

barneverntjenesten@baerum.kommune.no

Vil du bli besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller søsken ca. en helg i måneden for å gi barna gode opplevelser. Det er ikke et krav å ha sosialfaglig kompetanse. Det er heller ikke krav om at det er to voksne i husstanden.

Hvem kan bli besøkshjem?

  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for minst ett år.
  • Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.
  • For å bli besøkshjem må du levere utvidet politiattest.
  • Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn (eller flere dersom det avtales å være besøkshjem for søsken).

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en utfordrende situasjon hjemme. Foreldrene deres kan ha lite nettverk og trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. De har behov for å oppleve andre omgivelser med trygge voksne som bryr seg om dem.

Ønsker du/dere å bli besøkshjem?

For mer informasjon, ta kontakt med

barneverntjenesten@baerum.kommune.no

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Kommunegården i Sandvika,
Arnold Haukelands Plass 10,
1338 Sandvika

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barnevernstjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika