Alarmtelefonen for barn og unge 116111:

Har du det vanskelig hjemme, kan du alltid ringe barneverntjenesten i Bærum tlf. 67 50 47 70 eller Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111. Begge telefoner er døgnåpne for deg som er bekymret for et barn eller ønsker å snakke med noen om hvordan du har det selv. https://www.116111.no

Alarmtelefonen for barn og unge 116111