Bærum kommune utsteder ikke vitnemål eller halvårsvurderinger med karakter (terminkarakterer) på andre språk for elever som gikk ut av grunnskolen før 2019. Dette skyldes skifte av skoleadministrativt system i 2019.

For elever som gikk ut av grunnskolen etter 2019, kan vitnemål og halvårsvurdering med karakter utstedes på engelsk. For vitnemål og halvårsvurdering med karakter på andre språk enn engelsk, må det selv besørges ved en translatør.

Instanser som skal motta halvårsvurderinger og vitnemål, kan kreve at disse er oversatt av en statsautorisert translatør.

Det er forskrift til opplæringsloven kapittel 3 underkapittel kapittel VI som fastsetter retten til dokumentasjon av opplæringen. Forskriften regulerer ikke hvilket språk dokumentasjonen skal utstedes på. Opplæringsspråket i norsk skole er norsk (bokmål og nynorsk) og samisk. Dette fremgår forutsetningsvis av opplæringsloven § 2-5 og forskriften § 17-1. En eventuell plikt til å utstede dokumentasjon på et annet språk krever hjemmel i regelverket.