Flere skoler i Bærum kommune har meldt fra om blant annet ustabilt nettverk. Arbeidet med å finne årsaker og rette opp har høy prioritet i Bærum kommune. På denne nettsiden finner du status for arbeidet.

Status 05.03.19

1. App-problemer

IT-brukerstøtte jobber videre med kartlegging av situasjonen ved de seks skolene: Høvik, Storøya, Vøyenenga, Hundsund, Mølladammen og Østerås. 

Status 04.03.19

1. App-problemer
Det oppstod en sentral feil før helgen som har medført at lærere og elever ved 6 skoler har mistet mange av appene på nettbrettene. Feilen ble rettet natt til i dag, slik at appene igjen er på plass. Dessverre medfører dette at arbeid lagret lokalt i appene kan være borte. Arbeid lagret i Showbie, og alt arbeid det er tatt backup av til Showbie, er sikret.

Status 18. januar 2019

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

 1. Problemer med aksesspunkt, som feiler.
  Digit har ved hjelp av leverandør byttet ut alle aksesspunkter med kjent svakhet på alle skoler. Det gjenstår kun et par aksesspunkter plassert på spesielt vanskelige steder.
  Digit arbeider videre, med hjelp fra leverandør, med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene. 
  NB: Selv om dette er løst og det trådløse nettet vil fungere bedre, kan vi fortsatt ikke benytte Airdrop og Airplay. Det er funksjonalitet avhengig av problemet under.
 2. Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie
  Apple har gitt Bærum kommune tilgang til en testversjon av neste IOS oppdatering (operativsystemet i IPAD-ene). Denne testversjonen er testet ut på Bekkestua ungdomsskole. I testen fungerer det fint å benytte både Airdrop og Airplay med den nye testversjonen av IOS. Vi håper endringene tas inn i neste offisielle versjon av IOS, slik at dette blir løst for alle.
 3. Problemer knyttet til Tieto
  Ingen endring: Enkelte foresatte melder om problemer med å registrere tidsskjema for SFO i Tieto app. Funksjonen fungerer derimot for andre. Årsaken til feilen er foreløpig ikke funnet. Tieto jobber med å finne årsaken. Deretter vil feilen bli løst umiddelbart.
  Ytterligere informasjon om innføringen av det nye skoleadministrative systemet finner dere på Itslearning under faget «Nytt skoleadministrativt system».
 4. Statistikk og kundetilfredshet
  Ingen endring. Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke riktig data. Det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.
  Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status 10. januar 2019 

1.       Problemer knyttet til Tieto på SFO

Enkelte foresatte melder om problemer med å registrere tidsskjema for SFO i Tieto app. Funksjonen fungerer derimot for en del foresatte, så feilen gjelder bare noen. Årsaken til feilen er foreløpig ikke funnet. Tieto jobber med å finne årsaken. Deretter vil feilen bli løst umiddelbart.

Statusoversikt øvrige saker  på IT-siden kommer senere.

Status 11. desember

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

 1. Problemer med aksesspunkt som feiler.

Leverandøren venter leveranse av det resterende utstyret til Norge 14/12. Planen for videre utskifting er som følger:

Skole Antall aksesspunkter Dato
Tanum skole 25 14.12.2018
Stabekk skole 32 17.12.2018
Skui skole 37 18.12.2018
Bjørnegård skole 52 19.12.2018
Brynsveien 88 69 20.12.2018
Østerås skole 72 21.12.2018

Følgende skoler har veldig få aksesspunkter og vil tas ved anledning innimellom de andre:

Skole Antall aksesspunkter
Voksenopplæringen (BKVO) 8
Bryn skole 5
Bærums verk skole 4
Evje skole 3
Eikeli skole 3
Hauger skole 2
Belset skole 1

Vi arbeider videre med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene ute på de andre skolene, dette gjøres sentralt fra.

 1. Problemer med pålogging til trådløst nett

Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.  Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie

Ingen endring: Apple har hatt fremskritt i arbeidet med feilsøking, og jobber nå med å finne en løsning på problemet. Flere andre kommuner har samme problem som oss.

4. Problemer knyttet til Tieto

Ingen endring: Vi er i god dialog med de skoler for å avgjøre eventuell bruk av supplerende løsning.

Ytterligere informasjon om innføringen av det nye skoleadministrative systemet finner dere på Itslearning under faget «Nytt skoleadministrativt system».

5.       Statistikk og kundetilfredshet

Ingen endring: Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status 03.12.2018 

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Alle aksesspunkter med kjent svakhet er skiftet på Bekkestua, Høvik og Storøya. Løkeberg er i prosess. Leverandøren venter på leveranse av ytterligere aksesspunkter før de kan fortsette arbeidet etter Løkeberg. Digit tar opp utfordringen med tilførsel av ytterligere aksesspunkter med ledelsen til leverandøren, for å øke farten på leveransene. Når ytterligere leveranser er ankommet vil vi komme med informasjon om videre plan for utskifting.

Vi arbeider videre med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene ute på de andre skolene, dette gjøres sentralt fra.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett. Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie. Ingen endring: Apple har hatt fremskritt i arbeidet med feilsøking, og jobber nå med å finne en løsning på problemet. Flere andre kommuner har samme problem som oss. De melder om fremdrift i arbeidet med å forstå hva som er galt, men har foreløpig ingen løsning.

4.       Problemer knyttet til Tieto. Vi er i god dialog med de fleste ungdomsskoler for å avgjøre eventuell bruk av supplerende løsning. Dialog med barneskolene vil følge etter.

Ytterligere informasjon om innføringen av det nye skoleadministrative systemet finner dere på Itslearning under faget «Nytt skoleadministrativt system».

Eksempler på ting som er utbedret de siste dagene er; støtte for norske tegn i alle deler av løsningen, flyttemelding og kontaktlærer funksjon i Itslearning. Er det noe dere lurer på, ta kontakt med prosjektledelsen.

5.       Statistikk og kundetilfredshet. Ingen endring: Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status 26.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Vi optimaliserte oppsettet av det trådløse nettet på Høvik skole i forrige uke. Det gav noe effekt. I dag ble alle aksesspunkter med kjent svakhet, skiftet ut i tillegg. Høvik skole melder at dette har gitt god effekt. Vi vil fortsette fortløpende med Storøya, Løkeberg og Skui.

Vi arbeider videre med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene ute på de andre skolene, dette gjøres sentralt fra.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett. Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie. Ingen endring. Apple arbeider med å søke etter feil basert på loggene som beskriver problemene i Bærum. Flere andre kommuner har samme problem som oss. De melder om fremdrift i arbeidet med å forstå hva  som er galt, men har foreløpig ingen løsning.

4.       Problemer knyttet til Tieto. Vi er i god dialog med de fleste ungdomsskoler for å avgjøre eventuell bruk av supplerende løsning. Dialog med barneskolene vil følge etter.

Ytterligere informasjon om innføringen av det nye skoleadministrative systemet finner dere på Itslearning under faget «Nytt skoleadministrativt system».

5.       Statistikk og kundetilfredshet. Ingen endring Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status tirsdag 20.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler.
Leverandøren har mottatt forsendelsen med 150 aksesspunkt. Utskifting av aksesspunkt retter en svakhet som kan gi feil i fremtiden. Alle aksesspunkt på Bekkestua er skiftet. I morgen vil vi begynne på Høvik og deretter vil vi fortsette fortløpende med Storøya, Løkeberg og Skui.

Leverandøren arbeider videre med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene ute på skolene.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett. Ingen endring. Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie. Apple hadde en utvikler fra USA her på fredag for å hente ut logger over hva som skjer når feil oppstår. De jobber videre med å søke etter feilen basert på loggene. Det er klart at flere kommuner har samme problem som oss.

For å gjenskape feilen på fredag for leverandøren, skrudde vi på Airdrop og tok i bruk Airplay. Da fikk vi nettverksproblemer umiddelbart, så tiltaket med å skru av Airdrop og bruk av kabler til skjerm fungerer.

4.       Problemer knyttet til Tieto Vi er i god dialog med de fleste ungdomsskoler for å avgjøre eventuell bruk av supplerende løsning. Dialog med barneskolene vil følge etter.

Natt til torsdag kommer en ny oppgradering fra Tieto, som skal forbedre løsningen. Blant annet er det gjort tiltak for å senke responstiden i fraværsløsningen. I uke 45 ble det levert kommentarfelt til anmerkning. Følg med på Itslearning for mer detaljert oversikt.

Det er gjennomført to kurs for SFO-ansatte og det gjennomføres workshop knyttet til arbeidsprosess rundt fraværsføring i morgen.

5.       Statistikk og kundetilfredshet. Ingen endring. Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status onsdag 14.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Leverandøren venter fortsatt på forsendelsen med 150 aksesspunkt, som var ventet denne uken. Alle aksesspunkt leverandøren hadde tilgjengelig i Norge er installert ute på skolene. Utskifting av aksesspunkt retter en svakhet som kan gi feil i fremtiden. En liten utsettelse gir ingen umiddelbare problemer. Leverandøren arbeider videre med å kvalitetssikre og optimalisere oppsettet av de trådløse nettene ute på skolene.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie Det kan se ut til at flere kommuner har samme problem som Bærum. Apple sender en utvikler til Norge for å gjøre ytterligere feilsøk. I parallell jobber Digit med andre leverandører for å finne eventuelle feil.

4.       Problemer knyttet til Tieto I løpet av uken vil vi sende skolene informasjon slik at de selv kan beslutte om de ønsker å ta i bruk supplerende løsninger til Tieto-løsningen og hvordan det skal gjøres. Prosjektledelsen vil ha en dialog med skolene for å høre om de ønsker supplerende løsning og i så fall når og hvordan en slik skal tas i bruk. Samt svare på spørsmål og motta eventuelle innspill.

5.       Statistikk og kundetilfredshet
Ingen endring Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status mandag 12.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Ingen endringer i tidligere formidlet plan for bytte av aksesspunkter.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett Ingen endringer.  Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple, TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie Ingen endringer. Vi avventer feilsøk hos Apple sin utviklingsavdeling.

4.       Problemer knyttet til Tieto Ingen endringer. Beslutning i styringsgruppen for prosjektet følges opp.

5.       Statistikk og kundetilfredshet Digit har gått gjennom logger over oppetider i ulike deler av nettverksinfrastrukturen fra august frem til nå. Oppetidsloggene fra aksesspunkter gav ikke rett data, det søkes etter alternative logger som kan gi tilsvarende informasjon.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status fredag 09.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Feilen i aksesspunktene ble rettet i natt. Det ser ut til at alle aksesspunkt kom fint opp igjen og at rettelsene foreløpig ikke førte til andre uforutsette feil. 

Ingen endringer i tidligere formidlet plan for bytte av aksesspunkter. Disse byttes på grunn av en svakhet som fører til at aksesspunktene kan feile i fremtiden.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie Ingen endring: Vi avventer feilsøk hos Apple sin utviklingsavdeling. Kommunen fortsetter å søke etter mulige årsaker i parallell, sammen med leverandører og annen kommune med samme problem.

4.       Problemer knyttet til Tieto Styringsgruppen for innføringen av nytt skoleadministrativt system, Tieto, har i dag, 9. november 2018, besluttet følgende:

a)      Vi har sammen med leverandøren besluttet å følge to spor videre

 • Kritiske feil og mangler har fortsatt høyeste prioritet
 • Brukere skal involveres enda tettere i å forbedre løsningen.

b)      En del av løsningen i Tieto brukes bare av lærere og omhandler hvordan fravær og anmerkninger føres. Fordi det har vært problemer knyttet til registreringen av dette, vil vi i en periode fremover åpne for å supplere Tietos løsning ved hjelp av eksempelvis Itslearning og Showbie. Medarbeidere og ledere i skolene vil i dialog med oss, velge hvilke løsninger de tar i bruk. De får også veiledning i hvordan fravær og anmerkninger føres.

c)       De øvrige brukerne av Tieto-løsningen, skolekonsulenter, skoleledelse og SFO-ansatte, skal fortsette å bruke løsningen som før.

d)      I det videre arbeidet skal superbrukere ved skolene trekkes tettere inn som rådgivere.

e)      Foreldre, foresatte og elever vil bli løpende informert om eventuelle endringer som påvirker dem.

5.       Statistikk og kundetilfredshet Ingen endring: Digit fortsetter arbeidet med oversikt over oppetider i ulike deler av infrastrukturen for skole fra august frem til nå.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status torsdag 08.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Feilen i aksesspunktene som det ble informert om i går, vil bli rettet på alle skoler i kveld.  Test på to skoler viser at det gir et mer stabilt nett. Rettelsen krever at vi restarter alle aksesspunkter fra sentralt hold. Det kan føre til at enkelte punkter ikke kommer opp igjen. Det kan vi se fra sentralt hold og vil komme ut og rette. Skulle det allikevel være feil vi ikke har oppdaget, meld fra til brukerstøtte så raskt som mulig.

Ingen endringer i tidligere formidlet plan for bytte av aksesspunkter.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie Ingen endring: Vi avventer feilsøk hos Apple sin utviklingsavdeling. Kommunen fortsetter å søke etter mulige årsaker i parallell, sammen med leverandører og annen kommune med samme problem.

4.       Problemer knyttet til Tieto Det er innhentet erfaringer på skoler knyttet til bruk av skoleadministrativt system for lærere. I dag er det gjennomført møte med internt brukerforum og med leverandør. Vi har hatt god dialog. På fredag gjennomføres det et ekstraordinært styringsgruppemøte for å beslutte hvordan resten av innføringen av Tieto-løsningen i Bærum kommune kan skje på best mulig måte. Det vil gis mer  informasjon i etterkant av styringsgruppemøte.

5.       Statistikk og kundetilfredshet Digit fortsetter arbeidet med oversikt over oppetider i ulike deler av infrastrukturen for skole fra august frem til nå.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status onsdag 07.11.2018

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Det å rette feilen bak feilen ved Bekkestua skole i går ga gode resultater, som har fortsatt i dag. Vi vil i morgen vurdere om dette skal gjøres også på resterende skoler.

Neste leveranse med 150 aksesspunkter er ventet på mandag. Vi vil da skifte aksesspunkter på Høvik, deretter vil vi fortsette fortløpende med Storøya, Løkeberg og Skui utover i uken.

Teknikere kommer rundt klokken 12, begynner med fellesarealer og fortsetter med klasserom etter elevene har gått hjem. De vil ha behov for nøkler og tilgang utover kvelden, fint med bistand til dette.

Videre plan for andre skoler vil bli sendt ut når vi får bekreftet når ytterligere leveransen kommer.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple, TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie Ingen endring: Vi avventer feilsøk hos Apple sin utviklingsavdeling. Kommunen fortsetter å søke etter mulige årsaker i parallell, sammen med leverandører og annen kommune med samme problem.

4.       Problemer knyttet til Tieto I går hadde vi et møte med lærerne på Ramstad skole.  I dag har vi detaljert arbeidsprosessene som er beskrevet og gått gjennom ulike scenarier for hva som kan skje i disse. I morgen vil vi skissere ulike alternative måter å gjennomføre disse prosessene i påvente av en endelig løsning i det nye skoleadministrative systemet. Dette vil gjennomgås i et brukerforum med lærere og avdelingsledere på torsdag og deretter diskuteres i en workshop med leverandøren torsdag kveld for å klargjøre hva som er mulig per dato, og når en endelig løsning kan være klar. På fredag morgen gjennomføres det et ekstraordinært styringsgruppemøte for å velge mellom de ulike alternativene.

I etterkant av styringsgruppemøte vil det gis informasjon om og opplæring i valgte arbeidsprosesser for lærere.

5.       Statistikk og kundetilfredshet Løpende informasjon om Digit sitt arbeid blir nå gjort tilgjengelig på en åpen nettside. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/status-it-i-skolen2/

Digit fortsetter arbeidet med oversikt over oppetider i ulike deler av infrastrukturen for skole fra august frem til nå.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

Status tirsdag 06.11.2018:

Her er hovedutfordringene Digit jobber med å løse per dato:

1.       Problemer med aksesspunkt, som feiler.
Jobben med å skifte aksesspunkter har startet på Bekkestua skole i dag. Deler av skolen har byttet aksesspunkter og det ser ut til å gi gode resultater. I tillegg til å bytte aksesspunkter, fant man en feil bak feilen. Rettelse av den, kan bidra til bedre nett også før vi får byttet de resterende aksesspunktene på andre skoler. Vi avventer nå for å se effekten på Bekkestua over litt tid før vi iverksetter på andre skoler. I tillegg venter vi på 150 aksesspunkter som ble sendt fra leverandøren på mandag. Når disse ankommer vil de resterende punktene på Bekkestua og Høvik skole bli byttet.

Videreplan for andre skoler vil bli sendt ut når vi har fått bekreftet hvor godt det har fungert på de første skolene og når leveransen av de siste 500 aksesspunktene blir levert.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett
Ingen endring: Ingen rapport om nye feil, som kan føres tilbake til pålogging til trådløst nett.

3.       Problemer med kobling til Apple, TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie
Det foreligger noen hypoteser, som vi avventer tilbakemelding fra Apple sin utviklingsavdeling. Kommunen fortsetter å søke etter mulige årsaker i parallell, sammen med leverandører og annen kommune med samme problem.

4.       Problemer knyttet til Tieto
Gjennomført møte med Ramstad skole for å få frem hvilke problemer de har hatt ved innføring av nytt skoleadministrativt system. På bakgrunn av dette intensiveres arbeidet med informasjonsarbeid, opplæring, deling mellom skoler og innføring av felles rutiner. Oppfølging av utestående funksjonalitet fra leverandør knyttes tettere opp mot arbeidsgruppene som skal forvalte arbeidsrutiner. Det etableres test-team fra ulike brukergrupper, som benyttes aktivt i akseptansetest.

5.       Statistikk og kundetilfredshet
Løpende informasjon om Digit sitt arbeid blir nå gjort tilgjengelig på en åpen nettside. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/status-it-i-skolen2/

Digit fortsetter arbeidet med oversikt over oppetider i ulike deler av infrastrukturen for skole fra august frem til nå.

Det arbeides videre med en brukervennlig tilgang til løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet i kommunen.

 

Status mandag 05.11.2018:

1.       Problemer med aksesspunkt som feiler. Tilgangen til trådløst nett på skolene har vært ustabil på grunn av en svakhet i en serie maskinvarekomponenter. Denne svakheten gjør at komponentene kan feile. Leverandøren vil bytte ut disse - også de som ikke har feilet. Utskifting begynte mandag i dag på Bekkestua skole. På bakgrunn av erfaringene fra de første skolene som får skiftet komponentene, vil vi legge en plan for full utskifting.  Når vi blir ferdige med å skifte ut komponentene, avhenger av denne planen.

Utskifting skjer ved å skifte alle berørte aksesspunkter på en skole av gangen. Skoler med størst problem vil bli prioritert, de to første er Bekkestua og Høvik.

2.       Problemer med pålogging til trådløst nett. Ingen endring: Kapasiteten i nettverket har vært anstrengt med økt antall påloggede brukere i forbindelse med den siste puljen som gikk over til digital skolehverdag. Vi har utvidet serverkapasiteten, så dette anser vi som løst, men vi følger utviklingen likevel.

3.       Problemer med kobling til Apple, TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie. Deling av dokumenter mellom nettbrett og mellom nettbrett og storskjerm medfører under noen omstendigheter at enhetene blir koblet fra nettet. Dette er et annet teknisk årsaksforhold enn de som er nevnt over, men som for brukeren antakelig også oppleves som ustabil nett-tilgang. Dette har vi meldt inn som sak til Apple, som for tiden analyseres ved deres laboratorium i USA. Ledelsen i Norge og Europa har forsikret oss om at dette har høy prioritet.

Som en midlertidig løsning har vi levert kabler til alle storskjermer som gjør at deling av dokumenter på tavlen kan gjennomføres likevel.

AirDrop er stengt ned på alle skoler i påvente av en endelig løsning. Det er testet på ett trinn på en skole og fungerte godt. Showbie kan derfor benyttes som vanlig. Deling av dokumenter via AirDrop blir ikke mulig før feilen er rettet.

Feilsøking fortsetter med full styrke sammen med leverandører på området. I tillegg samarbeider vi med en annen kommune som opplever samme problem.

4.       Problemer knyttet til Tieto Ingen endring: Det har kommet inn informasjon om at fraværsrapportering går litt tregt. Det er meldt inn til Tieto og følges opp videre.

5.       Statistikk og kundetilfredshet Løpende informasjon om Digit sitt arbeid blir nå gjort tilgjengelig på en åpen nettside.

For å kvittere ut hvilken oppetid det har vært ute på skolene har Digit nå funnet frem hvilke logger, som har best informasjon om nettverket. Denne informasjonen sammenlignes med data fra vårt feilregistreringssystem. Dette gjøres for å kunne svare ut hvorfor det oppleves feil der ute, selv om nettet fungerer som det skal. Vi går gjennom informasjon fra 1. august frem til nå ,og det er  et tidkrevende arbeid.

Det arbeides med å se på hvordan vi på en brukervennlig måte kan gi løpende status på oppetidsstatistikk og kundetilfredshet. Dette vil ta noe tid å få på plass, vanskelig å gi konkret estimat per tidspunkt.

Status fredag 02.11.2018:

 1. Problemer med aksesspunkt, som feiler. Tilgangen til trådløst nett på skolene har vært ustabil på grunn av en svakhet i en serie maskinvarekomponenter. Denne svakheten gjør at komponentene kan feile. Leverandøren vil bytte ut disse - også de som ikke har feilet - og utskiftingen begynner mandag 5. november. På bakgrunn av erfaringene fra de første skolene som får skiftet komponentene, vil vi legge en plan for full utskifting.  De to første skolene vil være Bekkestua ungdomsskole og Høvik barneskole. Etter hvert som vi får erfaring med utskiftingsarbeidet, vil det komme ytterligere informasjon om fremdriftsplan.

 2. Problemer med pålogging til trådløst nett. Ingen endring. Kapasiteten i nettverket har vært anstrengt med økt antall påloggede brukere i forbindelse med den siste puljen som gikk over til digital skolehverdag. Vi har utvidet serverkapasiteten, så dette anser vi som løst, men vi følger utviklingen likevel.

 3. Problemer med kobling til Apple TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie. Deling av dokumenter mellom nettbrett og mellom nettbrett og storskjerm kan føre til at enhetene blir koblet fra nettet. Dette er et annet teknisk årsaksforhold enn de som er nevnt over, men som for brukeren antakelig også oppleves som ustabil nett-tilgang.

  Utviklingsavdelingen til Apple arbeider med å finne en løsning på problemet. Som en midlertidig løsning, har Bærum kommune levert kabler til alle storskjermer som gjør at deling av dokumenter på tavlen kan gjennomføres likevel, uten bruk av Apple TV. Vi gir skolene informasjon så snart de kan gå tilbake til vanlig arbeidsmåte.

  Problemet med opp- og nedlasting av filer til Showbie er midlertidig løst. Dette er gjort ved å deaktivere AirDrop i påvente av løsning fra Apple. Showbie kan dermed benyttes som vanlig. Deling av dokumenter via AirDrop blir ikke mulig i mellomtiden. Vi gir skolene informasjon så snart de kan gå tilbake til vanlig arbeidsmåte.

 4. Problemer knyttet til Tieto. Ingen endring: Det har kommet inn informasjon om at fraværsrapportering går litt tregt. Det er meldt inn til Tieto og følges opp videre.
 5. Statistikk og kundetilfredshet. Løpende informasjon om Digit sitt arbeid med å rette feil vil etter hvert gjøres tilgjengelig på en åpen nettside.

Status 01.11.2018

 1. Problemer med aksesspunkt som feiler. Leverandøren kommer og skifter ut alle aksesspunktene, som er av den typen som kan feile. Arbeidet starter mandag 5/11. Kjøreplan for når leverandørens elektrikere kommer til de ulike skolene for å installere vil bli sendt ut før mandag. Dette for å kunne være forberedt på forstyrrelser og kunne sikre nødvendig fysisk tilgang ute på skolene. Det tar anslagsvis 15 min å skifte ett aksesspunkt. Skoler med størst problem vil bli prioritert.
 1. Problemer med pålogging til trådløst nett
  Ingen endring: Det er ikke meldt om ytterligere problemer med pålogging til nett. Tidligere innført løsning på problemet ser ut til å fungere.
 1. Problemer med kobling til Apple, TV, deling av dokumenter og opplasting til Showbie
  Ytterligere analyse i samarbeid mellom Digit og leverandører ser ut til å ha bragt oss noe nærmere en årsak. Både Digit og leverandører jobber videre med saken.

  Nytt informasjonsskriv vil bli sendt skoleledere når vi har avklart om det å skru av AirDrop vil gi en bedre undervisningssituasjon i avvente av en endelig løsning. AirDrop stenges ned i påvente av en endelig løsning, om det fungerer godt på forsøksskole.

  Bestilte kabler og overganger for å kunne koble seg direkte til skjermer er delt ut til halvparten av skolene. Resterende skoler vil få dem i morgen
 1. Problemer knyttet til Tieto
  Det har kommet inn informasjon om at fraværsrapportering går litt tregt. Det er meldt inn til Tieto og følges opp videre.
 1. Statistikk og kundetilfredshet
  Det vurderes om løpende informasjon om Digit sitt arbeid med å rette feil kan gjøres mer tilgjengelig enn i dag.