Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 21.08.18 og trer i kraft fra 22.08.18. Samtidig oppheves forskrift av 07.02.18

Ordensreglement for skolene i Bærum kommune (pdf).