I bærumsskolen bruker vi Feide pålogging i flere av programmene vi bruker i skolen. Brukernavn og passord til elevene settes på skolen, og eleven får med seg passordet hjem. Eleven har i lekse å lære seg brukernavn og passord utenat.

Les gjerne mer om Feide her: 

Foreldre kan logge seg på via «IDPorten». Kobling mellom elev og foresatte gjøres i skoleadministrasjonssystemet i Bærum Kommune.

Glemt brukernavn og passord? 

Eleven gir beskjed til sin kontaktlærer. Kontaktlærer oppbevarer brukernavn og passord på et trygt sted, og vil hente, eller lage nytt passord til eleven.

Lærere som opplever problemer med sin Feide pålogging må ta kontakt med IKT-ansvarlig eller skolekonsulenten på skolen.

Skoleadministrasjonen og IT-enheten etablerer nå en ny rutine for generering av passord som nå prøves ut på enkelte skoler.