Halloween 2023 (1).png

Kjære foresatte og natteravner!

Det nærmer seg Halloween som er en begivenhetsrik dag/helg for mange. For en del barn og ungdom betyr Halloween sosiale sammenkomster. For noen kan det innebære bruk eller testing av rus, uønskede hendelser og ekskludering. Vi ber foresatte derfor være ekstra oppmerksomme og tilgjengelige for deres barn eller ungdom forbindelse med Halloween-markeringer.

Både Utekontakten og forebyggende politi vil være ute denne kvelden/helgen. Vi vil også ha et møte med kontaktpersoner for natteravnene før Halloween.

Politiet minner om at det er lov med litt skremming og skummel oppførsel, men strekk ikke spøken for langt. Straffbare forhold vil bli anmeldt. De skumleste halloween-maskene bør bli igjen hjemme. Det samme må kostymeeffekter som kniver, våpenetterligninger og sverd, dette er ulovlig å ha på offentlig sted.

Her er noen tips fra oss som jobber med forebygging:

  • Gi beskjed til barna deres at de kan ringe hjem ved behov for støtte og veiledning.
  • Avtal tilstedeværelse eller besøk av voksne på private arrangementer. Vi anbefaler at barn i barneskolealder følges av voksne.
  • Avtal henting eller lag avtaler om å ta følge hjem med noen.
  • Mobiliser til ekstra natteravning i nærmiljøet slik at det er tilsyn av trygge voksne i det offentlige rom.
  • Inviter og inkluder! Ikke alle har noen å feire Halloween med. Forebygging av utenforskap er et felles ansvar.

Med ønske om en trygg, festlig og litt skummel Halloween.

Beste hilsen fra
Bærum kommune v/Utekontakten, Ungdom & fritid, skolene, skolehelsetjenesten og SLT-koordinatorene, i samarbeid med forebyggende politi