Etter perioden med stengte skoler under Covid-19, kan noen ungdommer oppleve overgangen til videregående skole som utfordrende.

Bærum kommune har i samarbeid med Viken fylkeskommune iverksatt flere tiltak for å gi sårbare ungdommer som skal begynne på videregående skole en god start.

Tilbud om repetisjonskurs i matematikk

Elever som har karakteren tre i matematikk, eller lavere, får tilbud om å delta på et firedagers repetisjonskurs 3. – 6. august på Bjørnegård skole. Ta kontakt med ingvild.lambertgrave@baerum.kommune.no for påmelding og mer informasjon.

Oppfølging fra Oppfølgingstjenesten

Er du bekymret for overgangen til videregående skole for din ungdom? Oppfølgingstjenesten ved Veiledningssenteret i Asker og Bærum har nær kontakt med rådgiverne på ungdomsskoler, videregående skoler og helsetjenesten og kan finne gode løsninger for at din ungdom skal mestre overgangen på en god måte. De kan kontaktes på telefon 67 80 53 50.

«Flying start» på videregående skole

Det vil bli opprettet pilotprosjekt om et to dagers forkurs – en «flying start - ved tre videregående skoler før skolestart i august. Dette tilbudet skal styrke elevenes motivasjon, faglige grunnlag og gi større trygghet for en god start i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Pilotprosjektet omfatter elever som får plass ved Eikeli, Rosenvilde og Sandvika videregående skoler.

Klikk her for påmelding til "Flying start"

 

Dag 1 - Eikeli videregående skole
tirsdag 11.8 Program
10.00 - 11.00 Velkommen og informasjon om skolen samt omvisning
11.00 - 11.45 Hvordan ta vare på seg selv og andre i overgangen til videregående skole
Møte med skolehelsetjenesten
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 14.15 Velkommen til en ny digital hverdag. Gode tips og råd for pc-bruk.
Noe som skal lastes ned / installeres?
Ta med PC hvis du har!

 

Dag 2 - Eikeli videregående skole
onsdag 12.8 Program
09.00 - 10.30 Hva skal du bli når du blir stor?
Karrierelæring i praksis
10.30 - 11.30 Hvordan finne sin plass?
Møte med skolehelsetjenesten
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 14.15 Eventuelt treff med rådgivere, miljøarbeider, bibliotek og avdelingsledere og andre ressurspersoner på skolen

 

 

Dag 1 - Rosenvilde videregående skole
tirsdag 11.8 Program
10.00 - 11.30 Velkommen og informasjon om skolen samt omvisning
Treff med ledelse, rådgivere, bibliotek og andre ressurspersoner på skolen
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 14.15 Velkommen til en ny digital hverdag. Gode tips og råd for pc-bruk.
Noe som skal lastes ned / installeres?
Ta med PC hvis du har!

 

Dag 2 - Rosenvilde videregående skole
onsdag 12.8 Program
10.00 - 11.30 Hvordan ta vare på seg selv og andre i overgangen til videregående skole
Møte med skolehelsetjenesten og miljøarbeider
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 14.15 Hva skal du bli når du blir stor?
Karrierelæring i praksis

 

Dag 1 - Sandvika videregående skole
tirsdag 11.8 Program
10.00 - 11.00 Velkommen og informasjon om skolen samt omvisning
11.00 - 11.45 Hvordan ta vare på seg selv og andre i overgangen til videregående skole
Møte med skolehelsetjenesten.
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 14.15 Hva skal du bli når du blir stor?
Karrierelæring i praksis

 

Dag 2 - Sandvika videregående skole
onsdag 12.8 Program
10.00 - 11.30 Velkommen
Velkommen til en ny digital hverdag. Gode tips og råd for pc-bruk.
Noe som skal lastes ned / installeres?
Ta med PC hvis du har!
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 13.15 Hvordan finne sin plass?
Møte med skolehelsetjenesten.
13.15 - 14.15 Eventuelt treff med rådgivere, miljøarbeider, bibliotek og avdelingsledere og andre ressurspersoner på skolen