Her finner dere informasjon og søknadskjema vedrørende elevpermisjon.

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på. Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd. 

Grunnskolen i Bærum har en "Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen". Denne legger føringer for hvordan kommunen behandler søknader om permisjoner elevene ikke har krav på (§ 2-11, første ledd). Standarden har som mål å sikre riktig behandling av søknader om permisjon og redusere omfanget av fravær. Standarden sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Benytt:

elektronisk søknadsskjema for å søke om fri fra skolen

for fravær på en dag eller mer.

Dokument

Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (pdf)