En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter. Flere og flere bransjer og enkeltvirksomheter, både offentlige og private tar i bruk skatteattest i forbindelse med egne kjøp av varer og tjenester.

Skal du levere varer eller tjenester til Asker eller Bærum kommune, eller staten kreves det skatteattest. Hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester bør du be om skatteattest fra dine leverandører.

Det er velkjent at skatter og avgifter misligholdes særlig når bedrifter får betalingsproblemer. Skatteattest er derfor en indikasjon, ikke bare på seriøsitet, men også på trygg økonomi hos leverandøren.

Du må fremlegge skatteattest ved:

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr. 100 000 (ekskl. mva.).
  • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
  • Søknad om skjenkebevilling.

Du kan bestille skatteattest på Altinn:

Alle krav vedrørende skatt og MVA fremkommer nå på den nye skatteattesten – uavhengig av hvilken kanal den bestilles ifra. Benytt bestillingsskjema RF-1316 hos altinn.no. Attesten blir produsert maskinelt og sendes til din elektroniske postkasse i Altinn. Den kan skrives ut med en gang.

NB!

Ved forespørsel må organisasjons- eller personnummer oppgis. Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.