Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Mer informasjon vil bli lagt ut på www.baerum.kommune.no og på www.skatteetaten.no.

Kemneren i Asker og Bærum kommune - logo

Kemneren i Asker og Bærum er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens paragraf 27, mellom Bærum kommune og Asker kommune. Kemneren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter vedtatt av politiske myndigheter.

Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattekort må du ta kontakt med Skattekontoret på telefon 800 80 000.

Nøkkelinformasjon

Kemnerkontorets hovedoppgave er

  • Regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Kontroll av arbeidsgivere.
  • Informasjon til arbeidsgivere og skattytere.

Åpningstider

Ekspedisjonen er stengt inntil videre. Du kan treffe oss på telefon, eller e-post.

Besøkstid

Kun etter nærmere avtale.

Telefontid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.30

Telefon

800 800 00

Besøksadresse


1337 SANDVIKA