Kemneren i Asker og Bærum er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens paragraf 27, mellom Bærum kommune og Asker kommune. Kemneren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter vedtatt av politiske myndigheter.

Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattekort må du ta kontakt med Skatt øst på telefon 800 80 000.

Nøkkelinformasjon

Kemnerkontorets hovedoppgave er

  • Regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Kontroll av arbeidsgivere.
  • Informasjon til arbeidsgivere og skattytere.

Åpningstider

Besøkstid

Mandag – fredag kl. 9–12, eller etter nærmere avtale.

Telefontid

Mandag-fredag kl. 8.30-15.30

Telefon

67 50 35 00

E-post

kemneren-ab@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Elias Smiths vei 22-24
1337 SANDVIKA