Nyttig informasjon for deg som næringsdrivende.

Bedriftsetablering 

Etablerertjenesten i Asker og Bærum tilbyr veiledning og kurs til deg som ønsker å etablere egen bedrift. Tilbudene omfatter:

  • Veiledning i etablering av egen virksomhet
  • Grunnkurs i etablering av egen virksomhet
  • Etablererkurs på engelsk
  • Temakurs innen sentrale områder
  • Gründerkafé
  • Gründersjansen (under forutsetning av statlig medfinansiering)
  • Mentorprogram
  • Inkubatorplass
  • Næringsfaglig vurdering (NAV)

Det finnes en rekke næringsnettverk i Bærum

Frivilligbørs 

Frivilligbørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunale tjenestesteder møtes for å inngå sosialt partnerskap. 

Miljøsertifisering 

Gjennom ulike typer miljøsertifisering kan virksomheter og privatpersoner ta miljøansvar. 
For små og mellomstore bedrifter er Miljøfyrtårnsertifisering det mest aktuelle. Ønsker din bedrift å bli Miljøfyrtårnsertifisert og trenger du tips om blant annet godkjente konsulenter? Ta kontakt med Bærum kommune ved Øivind Gård, telefon 67 50 40 50.  

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du på nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Større bedrifter bør vurdere ISO 14001 eller EMAS. Dette er to tilnærmet identiske internasjonale standarder for virksomheter som vil bygge opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon. 

Mer informasjon om ISO 14001 finner du på nettsidene til Det Norske Veritas.