Har du generelle spørsmål om deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering, da kan du sende en forespørsel til: