Dersom grensemerker i en tidligere fastlagt eiendomsgrense har blitt borte, kan grunneier be om at grensen merkes på nytt ved å bestille en grensepåvisning

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Dette kan bestilles fra Bærum kommune Geodata på e-post:  post@baerum.kommune.no.

Skriv «Grensepåvisning» i emnefeltet på e-posten. 

Vedlegg til bestillingen:

Med bestillingen må det alltid legges ved et kart med tydelig avmerking av hvilke grensepunkter som ønskes merket. Slikt kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning på internett.

Oppgi kontaktinformasjon hvis landmåler har behov for avklaringer i forbindelse med bestillingen.

Bærum kommune vil varsle berørte naboer minst 2 uker før påvisning. Saksbehandlingstiden er ca. 4 uker fra mottatt bestilling. 

Gebyr for grensepåvisning beregnes etter gebyrregulativet § 34. 

Grensepåvisningen kan også bestilles ved brev til:

Bærum kommune
Geodata
Postboks 700
1304 SANDVIKA