Dersom grensemerker i en tidligere fastlagt eiendomsgrense har blitt borte, kan grunneier be om at grensen merkes på nytt ved å bestille en klarlegging av eksisterende grense

Ved en klarlegging av eksisterende grense vil eiendomsgrensen bli målt opp og merket. Det vil bli foretatt en kvalitetshevning i matrikkelen, men grensene vil ikke bli forandret. 

Slik søker du om klarlegging av eksisterende grense: 

  1. Skjema som fylles ut for å søke om oppmålingsforretning
  1. Legg ved et kart som viser tydelig avmerking av hvilke grensepunkt som ønskes målt og merket. Bruk Bærumskart

Når rekvisisjonen er registrert, mottatt og komplett utfylt vil berørte naboer og parter bli innkalt til oppmålingsforretning minst 2 uker av en landmåler.  Saksbehandlingstid er 16 uker 

Søknad sendes til post@baerum.kommune.no, merk søknad med; "Klarlegging av eksisterende grense"

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense beregnes etter: 

 §34 i gebyrregulativet eller paragraf §35

Se eksempel på en utfylt skjema vedlegg eksempel 1 og eksempel 2, sett det sammen til et dokument

Eksempel 1 av skjema

Eksempel 1 av skjema

Eksempel 2 av skjema

Eksempel 2 av skjema

Husk å lese veiledningen.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.