Et matrikkelbrev for en eiendom er en utskrift av data som er registrert i matrikkelen for eiendommen (tidligere målebrev) og inneholder:

  • Informasjon om eiendommen
  • Informasjon om adressen/e
  • Informasjon om bygningen/e
  • Kart med eiendomsgrenser

Matrikkelbrev inntil 9 sider koster kr. 175,-

Matrikkelbrev fra 10 sider koster kr. 350,-

Dette kan bestilles via skjemaet her