Matrikkelbrevet viser alle opplysninger om en eiendom, inkludert bygninger og adresser, som er registrert i matrikkelen.

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom. At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen elektronisk bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte.

Matrikkelbrev kan bestilles av Bærum kommune foreløpig til en løsning for forhandlere er på plass.

Søknad merkes med matrikkelbrev, oppgi gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr), samt fakturamottaker.

Søknad sendes til

Bestill matrikkelbrev her

Målebrev er erstattet med matrikkelbrev

Når matrikkelloven trådte i kraft i 2010, var ikke kommunene lenger forpliktet til å utstede målebrev med bekreftende eiendomsgrenser, og målebrevet ble erstattet av matrikkelbrev. 

Hva er matrikkelen og hvorfor er den så viktig?

Usikker på hva "Matrikkel" betyr for deg? Se den splitter nye filmen fra Kartverket der vi viser deg hvor viktig det er å sjekke Matrikkelen.
 

Hvem kan bestille matrikkelbrev?

Om du ikke er hjemmelshaver (eier) av eiendommen er det kun ved noen unntak du kan bestille matrikkelbrev. Du kan lese mer om matrikkelbrev og utlevering hos Statens Kartverk.

Hva står i et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder alle opplysninger som er registrert i eiendomsregisteret(matrikkelen). Dette er informasjon som

 • Eiendomsinformasjon
  Opprettelse, endringer, datoer og liknende
 • Bygningsinformasjon
  Godkjenningsdato, etasjer, areal, adresse og liknende
 • Kart
  Oversikt/eiendomskart, areal og koordinater

Hva koster et matrikkelbrev?

Prisen på et matrikkelbrev avhenger av antall sider på utskriften:

 • Matrikkelbrev inntil 9 sider koster kr. 175,-
 • Matrikkelbrev fra 10 sider koster kr. 350,-

Se eiendomsinformasjon på nett

Du kan finne eiendomsinformasjon på nettsiden seeiendom.no. Det er ikke like detaljert som et matrikkelbrev siden det er tilgjengelig for alle.

Grunnbok 

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett” 

Kan bestilles via Kartverket lenke

Generalfullmakt vedrørende fast eiendom

Denne fullmakt er til bruk overfor advokater og eiendomsmeglere i forbindelse med oppdrag om overdragelse av eiendommer eller andre særskilte oppdrag vedrørende fast eiendom. Det frarådes å gi generalfullmakt til andre enn advokater, eiendomsmeglere og utbyggere.

Det er hjemmelshaver til eiendommen som med dette dokument gir ugjenkallelig generalfullmakt til "Representant" til å disponere over eiendommen på enhver måte, herunder:

 • tinglysing av alle dokumenter, erklæringer m.m. på eiendommen
 •  begjæring om deling, seksjonering
 •  byggemelding m.m.
 •  overskjøting
 • pantsettelse
 • utleie


Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

Fullmakt

Fullmakten må si tydelig:

 • Hvilken eiendom eller borettslagsandel den gjelder
 • Hvem som gir fullmakten
 • Hvem som får fullmakten
 • Hvilke handlinger den som får fullmakten kan gjøre

Se sjekklisten nedenfor.

Hvis fullmakten omfatter rett til å skrive under på skjøte, overføring av borettslagsandel, pantedokument eller erklæring om arealoverføring, må fullmakten være bevitnet. Kartverket krever også at det den som gir fullmakten skriver en erklæring om sivilstand. Det skal gå fram av fullmakten hvor lenge den gjelder.

Mer informasjon på Kartverket sine sider

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.