Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato og inneholder:

 • Informasjon om adressen/e
 • Informasjon om bygningen/e
 • Kart med eiendomsgrenser

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, kan du melde fra til oss.

Bestill matrikkelbrev her

Målebrev er erstattet med matrikkelbrev

Når matrikkelloven trådte i kraft i 2010, var ikke kommunene lenger forpliktet til å utstede målebrev med bekreftende eiendomsgrenser, og målebrevet ble erstattet av matrikkelbrev. 

 

Hva er matrikkelen og hvorfor er den så viktig?

Usikker på hva "Matrikkel" betyr for deg? Se den splitter nye filmen fra Kartverket der vi viser deg hvor viktig det er å sjekke Matrikkelen.
 

Hvem kan bestille matrikkelbrev?

Om du ikke er hjemmelshaver (eier) av eiendommen er det kun ved noen unntak du kan bestille matrikkelbrev. Du kan lese mer om matrikkelbrev og utlevering hos Statens Kartverk.

Hva står i et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder alle opplysninger som er registrert i eiendomsregisteret(matrikkelen). Dette er informasjon som

 • Eiendomsinformasjon
  Opprettelse, endringer, datoer og liknende
 • Bygningsinformasjon
  Godkjenningsdato, etasjer, areal, adresse og liknende
 • Kart
  Oversikt/eiendomskart, areal og koordinater

Hva koster et matrikkelbrev?

Prisen på et matrikkelbrev avhenger av antall sider på utskriften:

 • Matrikkelbrev inntil 9 sider koster kr. 175,-
 • Matrikkelbrev fra 10 sider koster kr. 350,-

Se eindomsinformasjon på nett

Du kan finne eiendomsinformasjon på nettsiden seeiendom.no. Det er ikke like detaljert som et matrikkelbrev siden det er tilgjengelig for alle.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

I uke 26 til og med 32 har vi nedsatt bemanning i byggesaksvakten. Da er byggesaksvakten åpen tirsdager og torsdager mellom kl 12.00-14.00.

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00