Veiadresse tildeles bygninger som brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet.

 Boliger med egen ytre inngang skal ha eget adressenummer. Eiendommer og bygninger får tildelt adresse til den vei eller gate som de har hovedatkomst fra. 

Omadressering kan være aktuelt i forbindelse med fortetting, når atkomst endres eller når eksisterende bygning utvides med flere boliger med egen inngang. 

Før det gjøres vedtak om nye eller endrede adresser blir det alltid sendt forhåndsvarsling, med mulighet for innspill, til berørte hjemmelshavere. 

Søknad om ny eller endret adresse skal sendes inn skriftlig. 

Det er ingen gebyr knyttet til kommunens saksbehandling. 

Spørsmål om adressering sendes til:

Bærum kommune
Geodata
1304 SANDVIKA

Epost: post@baerum.kommune.no