Hjelp oss å unngå forsøpling i Bærum. Send oss tips om ulovlig dumpet søppel.

Kommunen vil løpende vurdere behov for oppfølging, det kan være befaring, juridisk oppfølging eller sørge for at det blir ryddet.

Bruk vårt elektroniske skjema for å melde fra. Skjemaet finner du her.

Det er flere tjenester i kommunen som behandler meldingene som kommer inn, og vi har derfor flere avkrysningsmuligheter i skjemaet. De ulike avkrysningsmulighetene er beskrevet nedenfor.

 • Privat grunn
  Melding om forsøpling på privat grunn håndteres av Plan- og bygningstjenesten i henhold til gjeldende lover.
 • Parker, turveier, utfartsparkering, badeplasser og øyer
  Det er Natur- og idrett som håndterer meldinger om forsøpling i parker, langs turveier, ved utfartsparkeringer i marka, på badeplasser og på øyene i skjærgården.
 • Skoler, barnehager og offentlige institusjoner
  Forsøpling ved offentlige bygg håndteres av Eiendom.
 • Kommunale veier, torg/plasser, parkeringsplasser
  Forsøpling langs kommunale veier, torg/plasser, parkeringsplasser og innfartsparkering ved T-banestasjoner håndteres av Vei og trafikk.

Forsøpling langs fylkesveier har Statens vegvesen ansvaret for. Dette kan du melde fra om via e-post firmapost-ost@vegvesen.no. Da blir saken registrert i deres systemer, og blir tildelt en saksbehandler.

Lurer du på om veien er kommunal vei eller fylkesvei, kan du sjekke dette her.

Skulle du være usikker på hva du skal krysse av for er det ikke noe problem. Din henvendelse vil uansett bli videreformidlet til rette vedkommende.

Takk for at du melder i fra!