Viken fylke deles inn i Østfold, Akershus og Buskerud fra 1. januar 2024.

  • Dette medfører en endring av kommunenummer for Bærum kommune. Kommunenummeret endres fra 3024 til 3201.
  • I denne forbindelse vil det bli noen forsinkelser i oppdatering og formidling av kart, plan og eiendomsinformasjon.

Praktiske konsekvenser

  • Innholdet i kommunens karttjenester fryses fra 15. desember til 10. januar 2024, med forbehold om forsinkelser.
  • Innholdet vil fortsatt være tilgjengelig frem til 29. desember. Det vil også være mulig å få dataleveranser for blant annet meglerpakke og «kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven».
  • Det vil være en del nedetid for innsyn og dataleveranser fra 29. desember til 10. januar.

For mer utfyllende informasjon se her:

Kartverket

Regjeringen