Oppgradering av bygg i Bærum

Er du nysgjerrig på hvilke rehabiliteringsprosjekter som foregår i kommunen?

Hvert år avsettes store midler til rehabilitering og vedlikehold av bygg i Bærum. Her kan du lese om noen av prosjektene:

Stabekk Kino 

Stabekk Kino er et verneverdig bygg som i mange år har vært et viktig samlingsted for ulike kulturaktiviteter. Stabekk Kino var faktisk Bærums første kinobygg da det sto ferdig i 1926. Her er det gjort en rekke oppgraderingstiltak både innvendig og utvendig det siste året.

Innvendig er det gjennomført flere brann- og HMS-tiltak. Flere dører er også oppgradert. Utvendig er byggets fasade rehabilitert. I arbeidet med å fjerne gammel maling og puss, ble det oppdaget en del gamle fargevalg. Bygget er nå satt tilbake i en original farge.

Fasaden har fått en skikkelig oppgradering! Foto: Heidi Bakken Fasaden i 2020. Foto: Frode Menes

- Å jobbe med rehabilitering på verneverdige bygg som Stabekk Kino er en komplisert prosess, og det er viktig å bevare det opprinnelige så langt det er mulig, sier prosjektansvarlig i Bærum kommune, Åsa Franzén. 

Wøyen gård

Wøyen gård er en av Bærums eldste gårder, og har røtter helt tilbake til jernalderen! Tidligere har gården blant annet vært guttehjem for  foreldreløse barn, skole og forsøksgård. I dag er det selskapslokaler. andelslandbruk og flere andre aktører som holder til på gården. Det har blitt gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak på fire av byggene på gårdstunet de siste årene: Hurumgården, Vinkelgården, Libanon og Skolen. 

- Det er avsatt store midler til rehabilitering av Wøyen gård, og i neste omgang vil vi gjøre rehabiliteringstiltak på flere bygninger på tunet, sier prosjektleder i Bærum kommune, Ronny Larsen. 

Utvendige fasader og vinduer på Wøyen gård ble rehabilitert i 2020.

Dette er noen av tiltakene som gjort de siste årene: 

Hosle Skole 

Hosle skole er en barneskole med om lag 535 elever fordelt på 1-7. trinn. Her er det nylig oppført en paviljong som skal romme et av trinnene.

Ny paviljong på Hosle skole. Foto: Heidi Bakken

Neste år er det planlagt utskifting av lysarmaturer og etablering av ny sykkelparkering ved skolen. Det pågår også et stort arbeid med en ny gress- og isbane foran skolen. Dette prosjektet er i regi av Øvre Hosle Idrettslag. 

Skoleområdet er fortsatt preget av byggeaktivitet.

Her kan du lese om flere eiendomsprosjekter i Bærum kommune