Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge av terrasse, veranda og balkong ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Utegulv, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold.  Definisjonene fremkommer hovedsakelig fra teknisk forskrift §§ 5-4 og 6-2.

Terrasse (utegulv/platting)

En platting med direkte adkomst til terreng. Kan også være en planert avsats i skrånende terreng. Terrasse må ikke forveksles med takterrasse. Takterrasse er uteoppholdsareal på et flatt tak.

Veranda

Bygningsdel som er understøttet til bakken, for eksempel på søyler.

Balkong

Utkraget eller opphengt bygningsdel som ikke er understøttet til bakken.

Altan

Uteoppholdsplass på tak. Kan være på et tilbygg som er lavere enn resten av bygning eller i en skrå takflate.

Du trenger ikke å søke

  • Platting, terrasse eller utegulv med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
  • Veranda eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter
  • Frittliggende terrassekonstruksjon
  • Disse konstruksjonene kan i tillegg oppføres med ordinært åpent rekkverk med høyde inntil 1 meter.  

Dette kan du søke selv

  • Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må være under 50 m². Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m². 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00