Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter.

Utfra definisjonen over, skal pergola ikke medregnes i grad av utnytting (BYA) Bebygd areal eller (BRA) Bruksareal).

Hvis det legges noen form for tak på dette "reisverket" vil det ikke lenger være en pergola. Da vil dette være en åpen overbygget konstruksjon som skal medregnes i grad av utnytting (BYA) Bebygd areal eller (BRA) Bruksareal).

Pergola og overdekket uteareal kan være unntatt søknadsplikt. Det kan oppføres som et frittliggende tiltak eller tilbygg, men da på nærmere bestemte vilkår, jfr SAK10 § 4-1 1.ledd a og b).

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.

Julen 2023

I romjulen 2023 er Kundesenteret tilgjengelige på telefon fra
kl 09.00-15.00. Byggesaksvakt og Planvakt er stengt.