Veiledning 72-1019

Gjerdelinje er et begrep som oftest benyttes i områder hvor vei og eiendom er uregulert.

Over tid har man gjerne fått en tydelig linje med gjerder langs eiendommer. Gjerdelinjen kan også fremkomme i kartet i form av eget symbol

Gjerdelinjen er sjeldent sammenfallende med eiendomsgrensen. For uregulerte eiendommer og veier går gjerne eiendomsgrensen midt i vei.

Gjerdelinje skisse/kart

Hvor man har en definert gjerdelinje legges normarkene fra Veinormen av 2022 til grunn, side 7 og 8.

Gjerdelinje garasje

Plassering av garasje parallelt med veg:

  • 2 meter fra innenfor egen gjerdelinje hvor denne er definert i kart
  • 3,75 meter fra asfaltkant når gjerdelinje ikke er definert i kart (2,0 m på egen grunn + 1,5 m vedlikeholdsareal + 0,25 m veiskulder)

Plassering av garasje med front ut mot vei:

  •  7 meter fra innenfor egen gjerdelinje hvor denne er definert i kart
  • 8,75 meter fra asfaltkant når gjerdelinje ikke er definert i kart (7,0 m på egen grunn + 1,5 m vedlikeholdsareal + 0,25 m veiskulder)