Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer som plasseres synlig ved inngang. Det er lovpålagt å merke boenheten med adressemerke. 

Les mer i matrikkelforskriften her

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Kommunen tildeler bolignummer. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Kommunen kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt bolignummerering.

Prinsipp for tildeling av bruksenhetsnummer

For kommunene Oslo og Bærum er det godkjent en avvikende nummerering i forhold til hovedregelen i pkt. 8.3.1 om bruksenhetens nummer i etasjen. I disse to kommunene starter nummereringen til venstre med klokka i etasjen sett fra utvendig inngang. Det vil si at H0201, H0301 osv. ligger rett over H0101 gitt at etasjene har samme leilighetsinndeling.

Se mer informasjon på Kartverkets nettsider her