Grunnet Koronapandemien er all kommunal aktivitet med større samlinger avlyst - Jegerprøveeksamen er dermed foreløpig utsatt til høsten 2020.

Viltforvaltning

Viltnemda

Døgnbemannet vakttelefon med nummer 977 59 588.

Skadet vilt/fallvilt

Med fallvilt menes alt vilt som påtreffes dødt eller blir skadet på en slik måte at det utfra dyrevernhensyn må avlives.

Ved observasjon av skadet vilt/mulig skadet eller sykt vilt kontaktes kommunens vakttelefon 977 59 588. Ved ulykker med vilt skal politiet kontaktes på telefon 02800.

Utvidet jakttid på elg

Akershus fylkeskommune har nå fastsatt forskrift om utvidet jakttid på elg i kommunene Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Lørenskog og Ski. Forskriften gjelder fra og med 2014 til og med 2016.

Den nye forskriften er hjemlet i Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017 og i Viltloven.

Utvidet jakttid for elg i overnevnte kommuner omfatter perioden fra 1. november til 30. november.

Grevling i Bærum

Kommunen fanger og flytter ikke grevlinger.

Det er svært lite ønskelig å avlive grevling fordi den kommer i konflikt med våre valg av steder å bo og hvordan vi mennesker velger å innrette oss og ønsker å ha det rundt oss. Les mer om grevlingen og lær om tiltak for å holde den på avstand her.

Bærum kommune kan bistå med skadefelling av grevling, dersom betingelsene for skadefelling er tilstede. Etter at grevlingen er fanget i fella, blir dyret avlivet og kjørt bort.

Henvendelser om grevling og bistand til skadefelling rettes til natur og idrett tlf. til 67 50 40 50

Kommunen har fastsatt en leiepris på 1500,- for selve fellen, samt 1020,- for avlivning pr. fanget dyr.