Viltforvaltning

Viltnemda

Døgnbemannet vakttelefon med nummer 977 59 588.

Skadet vilt/fallvilt

Med fallvilt menes alt vilt som påtreffes dødt eller blir skadet på en slik måte at det utfra dyrevernhensyn må avlives.

Ved observasjon av skadet vilt/mulig skadet eller sykt vilt kontaktes kommunens vakttelefon 977 59 588. Ved ulykker med vilt skal politiet kontaktes på telefon 02800.

Jakttider

Jakttider i Norge - Miljødirektoratet

Grevling i Bærum

Kommunen fanger og flytter ikke grevlinger.

Det er svært lite ønskelig å avlive grevling fordi den kommer i konflikt med våre valg av steder å bo og hvordan vi mennesker velger å innrette oss og ønsker å ha det rundt oss. Les mer om grevlingen og lær om tiltak for å holde den på avstand her.

Bærum kommune kan bistå med skadefelling av grevling, dersom betingelsene for skadefelling er tilstede. Etter at grevlingen er fanget i fella, blir dyret avlivet og kjørt bort.

Henvendelser om grevling og bistand til skadefelling rettes til Natur-, vei- og miljøforvaltning tlf. til 67 50 40 50

Kommunen har fastsatt en leiepris på 2500,- for selve fellen, samt 1500,- for avlivning pr. fanget dyr.