Fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge og flere land i Europa siden høsten 2020. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Se mattilsynets nettsider for mer info

Unngå mating av vannfugler

Unngå å mate vannlevende fugler som ender, gjess og svaner slik at fuglene ikke samler seg og lettere sprer smitte 
Mating av småfugl på fuglebrett i hagen er ikke problematisk. Husk å ha god hygiene, vask hendene godt etter kontakt med fuglebrett ol. eller benytt hansker.

Portforbud for tamme fugler

Fra 7. desember 2020 innførte Mattilsynet portforbud for tamme fugler. Dette er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.  
Se mer informasjon hos Mattilsynet.  

Om “portforbudforskriften” for fjørfe 


Samleside om fugleinfluensa 2020

Jaktforbud

Det er funnet fugleinfluensa i Viken. For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor har Mattilsynet stanset jakt på enkelte fugler i Sør-Norge. Fangst er tillatt. 

Se informasjon til jegere her.