Floymerking

Hva gjør du hvis du får en merket sjøørret?

Sjekk kondisjon på fisken. Er den slank og har slitte, flisete finner er den sannsynligvis ikke spesielt velsmakende som mat. Da kan den like gjerne settes tilbake i sjøen. Hvis den fanges i elvene sent på året gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass i gang at fisken taper seg for hver dag.

Er fisken over minstemålet, 35cm, feit og fin er det selvfølgelig lov å kakke den.

Dersom du har fått en merket sjøørret ønsker vi at du, om mulig, tar et bilde av hele fisken, et nærbilde av nummeret på merket og gjerne et mål av fisken. Sammen med fangststed og dato sender du det til adressen på merket, sandvikselva@gmail.com. Svar vil komme i løpet av få dager. Vi vil også gjerne vite om den ble kakket eller sluppet fri. Informasjon om groing (for eksempel blåskjell) på merket, og om det var sår på fisken der merket er festet er også relevant informasjon. NB! Hvis fargen på merket ikke kommer frem av bildet må det skrives i mailen.

Vi startet merkingen i 2012 med 200 hvite merker. I 2013 merket vi 400 med røde merker. I 2014 ble 580 merket 80 rapportert inn som gjenfanget (se tabellen under). 

Kart som viser gjenfangster kan dere se her (png).

År Farge Antall merket Gjenfanget (per 05.01.2018)
2012 Hvit 244 15
2013 Rød 392 24
2014 Blå 579 28
2015 Hvit 566 27
2016 Rød 566 25
2017 Blå 379 3

Det er helt avgjørende at dere rapporterer inn gjenfangster! Dette for at vi skal lære hvordan sjøørreten bruker Oslofjorden og for at vi skal kunne tilpasse forvaltningen av arten slik at bestanden sikres og gir et høstbart overskudd som fritidsfiskerne i Oslofjordområdet kan nyte godt av i framtida.

Takk for samarbeidet – og skitt fiske!

Floymerket sjøørret fra Sandvikselva