Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunen. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd.