Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en portal som gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.

I portalen kan du blant annet

  • finne tilskudd som ditt lag/forening kan søke på 
  • dele informasjon og samarbeide i diskusjonsgrupper 
  • sende meldinger til andre brukere 
  • lese nyheter om tilskudd 

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger registrert i Bærum, og enkeltmennesker/ildsjeler bosatt i Bærum, kan søke om midler.

Hvordan få tilgang?

For å få tilgang må du ta kontakt med Frivilligsentralen i Bærum.

Brukerne har sin egen profilside og mottar hver måned et nyhetsbrev med tips om tilskudd.

Her finner du Tilskuddsportalen for Bærum.

Bærum kommune ønsker å stimulere til frivillig aktivitet, og betaler et årlig honorar for frivilliges tilgang til Tilskuddsportalen.