Søknadsfristene er 20. august og 20. januar

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden.

Mer om produksjonstilskuddet kan du lese på nettsidene til Statens landbruksforvaltning

.