Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skog gjelder skogkultur som avstandsregulering, stammekvisting, suppleringsplanting, tynning, miljøtiltak og veibygging.

Søknadsfrist 15. november.

Avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern behandler søknader og er rådgivende. For veiledning kontakt skogbrukssjefen.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Akershus.