Hovedformål for ordningen

Påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Hvem kan søke?

Kulturprisen gis til enkeltpersoner/organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum. Det søkes ikke, men man kan foreslå kandidater.

Målgruppe

Personer/organisasjoner som er bosatt eller har sitt virke i Bærum og er aktive i kulturlivet, lokalt og/eller regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist

1. desember

 

Skjema for forslag til mottager av kulturpris.

Delmål

Fremme det lokale kulturlivet og hedre spesielt aktive personer/organisasjoner.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Kristin Bjelke/kultursjefen/juryens leder.

Krav til dokumentasjon

En begrunnelse med CV/merittliste og referanser.

Hva kan støtten brukes til?

Valgfritt