Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Hovedformål for ordningen

Få unge ut i fast aktivitet

Søknadsfrist

Løpende

 

Søknadsskjema - Fritidsstipend 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, kommunale tjenester på vegne av bruker og lag

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Delmål

Større økonomisk frihet for familien.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Saksbehandler, miljøarbeidere i Ungdom og fritid, lag og forening.

Krav til dokumentasjon

Foresatte og organisasjon/forening i dialog. Dersom foreldre ikke klarer å betjene kontingent/medlemskap kan klubben etter dialog og samtale rundt familiens økonomi tilby å søke Fritidsstipend. Tillitsbasert.

Hva kan støtten brukes til?

Kontingent, medlemskap, cuper og utstyr.

Etter at du har sendt søknaden?

Fritidsstipend vedtak fattes i løpet av 4 uker. På bakgrunn av at det tar litt tid med utbetaling i det kommunale systemet er det fint med 30 dagers betalingsfrist.

 

Søknadsskjema - Fritidsstipend