Friluftsliv

Natur og idrett, landbruk/utmark behandler søknader om tilskudd til dagsturhytter og friluftsorganisasjoner.

Søknadsfristen er 1. mars.