Natur-, vei- og miljøforvaltning, landbruk/utmark behandler søknader om tilskudd til dagsturhytter og friluftsorganisasjoner.

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.22
Dagsturhytter 15.04.22