Hummeren er definert som en sårbar art i Norge. Bærum kommune skal etablere fredningsområder for at hummerbestanden kan øke. Torsdag 8.desember arrangeres det andre åpne informasjonsmøtet.

Informasjonsmøte

Bærum kommune og Marinereparatørene inviterer til et åpent informasjonsmøte. Under møtet skal vi ta for oss bakgrunnen for valg av fredningsområde og hvordan de ulike områdene i kommunens sjøområde er vurdert.

 

Forslag til fredningsområder hummer
Forslag til fredningsområder

Etter at hele Bærums sjøområde har blitt utdredet og en rekke innspill og forhold har blitt vurdert, har Marinreparatørene anbefalt å frede området som er vist på bildet over. Området er en utvidelse av Nordre Langåra fredningsområde i Asker kommune. Utvidelsen er på omtrent 3,8 km2. Det totale fredningsområde i Asker og Bærum kommune vil da bli på 5,8 km2.

Hvorfor skal hummeren fredes?

Fredningsområdene som Bærum kommune etablerer kommer til å være en del av et helhetlig tiltak for å bevare Oslofjorden. Du kan lese hele tiltaksplanen her. På lik linje med Oslo, Asker og Nesodden skal Bærum kommune ivareta det biologiske mangfoldet i sjøen. I denne omgangen er det hummeren som står for tur.

Den 16. september 2021 deltok Bærum kommune på prøvefiske i Nesodden sitt fredningsområde som ble sammenlignet med et referanseområde i Bærum. I Nesodden sitt fredningsområde ble det funnet 13 hummer og i referanseområdet ble det funnet 2, før de ble satt ut igjen.

Hummer avbildet

Andre fredningsområder i Oslofjorden har vist at både hummer og andre marine arter har økt i antall i disse områdene. Også rett utenfor bevaringsområdene har det blitt registrert en økt hummerbestand.

Les mer om hummerfredning her:

Vedtaksbrev hummerfredning

Utredning Hummerfredning Bærum kommune (pdf)