Totalt landareal i Bærum kommune er rundt 190 kvadratkilometer (190 000 dekar). Vel 15 000 dekar er vernet, enten som landskapsvernområder, eller som ulike typer naturreservater.

Hovedmålet med å verne områder etter naturmangfoldloven er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vernet skal også være med å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Vernede trær i kommunen

  • Blommenholm - Solvikveien 17 - Gammel Eik - Verneår 1955
  • Jar - Trollveien 10 - Alm - "Trolltreet" - Verneår 1956
  • Tanum -Eiendommen Tanum gård - Gammel Eik - Verneår 1962