Blomsterenger er til stor nytte for disse pollinerende insektene som er helt avhengige av pollen og nektar. Områder med lengre gress og blomster vil også være med å gi publikum rikere og mer varierte opplevelser.

Engene vil ikke bli klippet jevnlig som en plen, men slås på ettersommeren. Gresset vil bli fjernet etter slått.

Etablering av enger er et prosjekt som tar tid og i den forbindelse ber vi publikum om forståelse.

Prestekrage