Oversikt over nasjonale, regionale og kommunale tilskudd.

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske i Tilskuddsportalen. 

Frivillighetsmidlene

Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. Søknadsfrist 1. mars.

Andre kommunale tilskudd

Oversikt over kommunale tilskudd