Åpningstider

Dropin-kafé for barn i 5.-7. klasse 

 • Mandag - torsdag kl. 13 - 17 
 • Fredag kl. 13 - 16 

Tirsdags- og torsdagskafè

 • Kl. 18 - 22

Bandrom 

 • Tirsdag, torsdag og fredag etter avtale.

Spillhuset (avdeling Helset)

 • Tirsdag og torsdag kl. 18 - 22
 • Fredag kl 17 - 22

Telefon

941 39 526

Besøksadresse

Skollerudveien 5
1353 BÆRUMS VERK

Sosiale medier

Helset fritidssenter på Facebook

Helset fritidssenter på Instagram: helset_fritidssenter

Helset fritidssenter på Snapchat: helsetnett

Øvingslokale/studio-fasiliteter, DJ-anlegg, film, LAN-Parties, arrangementer, temakvelder.

Nøkkelinformasjon

Daglig leder:
Josefin Larsson, tlf. 941 39 526

Tilbud

Følg oss på Facebook for å se hva som skjer. 

«Etter skoletid» mandag til fredag, 13.00-17.00, 5-7.klasse

Helset fritidssenters «Etter skoletid» er et lavterskeltilbud for barn i 5.-7.klasse hvor det finnes et mangfold av aktiviteter:

 • Matservering
 • Tilrettelagt rom for lekselesing med PC og I pad.
 • Lokaler med ledere og utstyr til å ivareta barnets behov for aktivitet (danse/leke/aktivitets-sal med speil, cafe med biljard, bordtennis, air hockey og band/musikkrom.
 • Diverse hobbyaktiviteter.
 • Skaterampe, samt utlån av skateboards og sparksykler.
 • Fredagskino.
 • Tilgjengelige og trygge voksenpersoner.

Månedspriser høst 2017

 • 1 dag per uke- 300,-
 • 2-3-dager per uke 500,-
 • 4-5 dager per uke 700,-

Tirsdags- og torsdagskafe/ «Bli kjent»-treff 18.00-22.00, 12-16 år

Kvelder forbeholdt ungdomskolelever med fokus på brukermedvirkning og brukerstyrt aktivitet:

 • Events, arrangementer, temakvelder, filmkvelder, spillekvelder.
 • Jente- og guttegrupper.
 • Matlaging, baking.
 • Band/Musikkrom med alle fasiliteter (innspillingsstudio i produksjon).
 • Venner, venner, venner, venner.
 • Blikjent-treff for nærmiljøets 7.klassinger (mellom påske og sommer).

Kostnad: 0;- (i hovedsak)

DJ-kurs (løpende etter avtale)

Opplæring i bruk av musikkanlegg, lyd og lysutstyr. Etter endt kurs kan du få oppdrag som DJ ved utleie av Helset fritidssenter sine lokaler i forbindelse med bursdager. Du må være over 13 år. Ta kontakt med senteret for påmelding og videre info.

Utleie

Mandager og onsdager kl. 16-22. Lørdag og søndag deler vi opp dagene i to, da kan man enten leie lokalene kl. 10-16 eller 16-22.

Lokalene til Helset fritidssenter leies ut til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis aktiviteter for barn og ungdom. Det koster 900 kroner å leie lokalene med tilgang til alle husets fasiliteter. DJ koster 150 kroner per time (minst 2 timer). Kontakt med DJ (som er brukere på huset) skjer kun via personalet på Helset fritidssenter.
Leietakere oppfordres til å reservere dato i god tid da tilbudet har blitt svært populært.

Vi som jobber på Helset fritidssenter er opptatt av å gi barn og unge et godt fritidstilbud etter skoletid. Vårt fokus i arbeid med barn og unge er relasjonsbygging, aktivitet, musikk, medbestemmelse samt samarbeid med foresatte.