I forbindelse med Koronapandemien minner vi publikum som benytter seg av nærmiljøanlegg, utfartsparkeringer, turveier og stier om å utvise forsiktighet og følge de nasjonale retningslinjene for smittevern.

Nedre Gupu

Etter opprydding ute og restaurering av bolighuset i 2011, fremstår Nedre Gupu nå med gapahuker, trelavvo, bålplasser, vedlager, utedo, søppelcontainer, lekeplass, bord og benker. Natursti og orienteringsposter er også på plass. 

Nedre Gupu er et gratis tilbud til Bærums befolkning. Gapahuker og trelavvo kan bookes/leies. Huset på Nedre Gupu kan leies/bookes gjennom DNT Bærum Turlag for skole og organisasjoner.

På Nedre Gupu står det i dag fem gapahuker med en bålplass med grillrist til hver. I hver gapahuk er det plass til cirka ti personer. Det er utedo, søppelcontainer, bord og benker og lekeplass på stedet. Det er også tre vedlagre som det er bare å forsyne seg av. I vedlagrene finner du koster til feiing av gapahukene.

Trelavvoen som er satt opp på området er låst og kan lånes gratis. Trelavvoen har plass til ca. 20-25 personer. Det er også satt inn vedovn for oppvarming.

Booking

Gapahuker:

Gapahukene kan bookes mandag til fredag. Skoleklasser og barnehager fra Bærum har førsteprioritet. Booking gjøres på e-post til: nedregupu@baerum.kommune.no

I helgene kan alle som måtte ønske det bruke gapahukene, også til overnatting. Det er ingen booking i helger, fra fredag til søndag, eller i skolens ferier.

Trelavvo:

Trelavvoen er låst. Denne kan bookes alle dager, også i helgene. Det er ingen booking av trelavvoen i skolens ferier. Booking av trelavvo gjøres på e-post: nedregupu@baerum.kommune.no

Huset:

Se informasjon om leie av huset på Bærum turlag sine hjemmesider https://nedregupu.dnt.no/

Vinterstid går det preparert skiløype over området. Jordet på nedsiden prepareres til skileik og småhopp.

Nedre Gupu gapahuk

Feil eller mangler på bygg eller uteområder kan meldes på e-post til terje.johannessen@baerum.kommune.no.

Adkomst fra Bærum

Det går skiløype fra p-plassen på Franskleiv (Vestmarksetra). Dere kan kjøre inn fra Slependen eller Vøyenenga. Fra p-plassen på Franskleiv er det ca. 1 km på ski inn til Nedre Gupu. Buss 762 går fra Sandvika til Kattås, da er er det litt lenger skitur, ca. 3 km. 

Adkomst fra Asker

På ski fra Semsvannet, ca. 3 km. (Ordinær skilting inn til Nedre Gupu.)