I Bærum har vi unike muligheter til å oppholde oss i og ved vannet. Alternativene er mange enten du foretrekker salt- eller ferskvann, om du vil bade, fiske, være nærmest alene eller oppsøke en av de mange attraktive badeplassene.

Vi har flere badeplasser både i marka og ved sjøen. 

Her finner du oversikt over badeplassene.

Du kan gå langs kyststien som går hele veien fra Bjørnsvika ved Kjørbo til Sarbuvollen. Her finnes det mange fine badesteder, både tilrettelagte, og steder for de som ikke har ønske eller behov for tilrettelegging.

Per i dag finnes det en fullverdig HC-tilgjengelig badeplass; Storøyodden på Fornebulandet.
Faste griller finner du på Kalvøya (Store Badebukta), Sarbuvollen, Smedtangen, Rolfstangen, Høvikodden og på Borøya.

Badevannskvalitet 

Vannkvaliteten er generelt utmerket ved alle badeplassene i Bærum kommune.

Ved tre badestrender kan badevannskvaliteten svekkes når det har vært kraftig nedbør over litt lengre tid. Dette gjelder badestrendene på Kalvøya, Rolfstangen og Smedtangen, som er de strender som påvirkes av forurenset vann fra tilførende elver.

I perioder med kraftig regnvær (mer enn 15-20mm/døgn) vil det erfaringsmessig bli dårligere badevannskvalitet ved Kalvøya (Store og Lille badebukt). Store mengder overflatevann renner ned i ledningsnettet. Dette klarer ikke alltid avløpsrenseanleggene å håndtere og kloakk renner ut i Sandvikselven og videre ut i fjorden (overløp).

Også ved Rolfstangen og Smedtangen kan det bli dårligere badevannskvalitet når overflatevann og kloakk renner ut i Lysakerelven. Her kan det ta opp til to døgn med oppholdsvær før vannkvaliteten igjen er utmerket på grunn av strømninger og tidevann.

Varsling ved redusert badevannkvalitet:
Det vil bli lagt ut en advarsel på nettsiden til badeplassen når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.

Badevannet vil kunne inneholde et forhøyet antall tarmbakterier. Bakteriene kan være sykdomsfremkallende hvis badevannet svelges eller kommer i kontakt med sår. Det gjelder spesielt små barn som har tendens til å få i seg mer badevann enn voksne.

Ønsker du å vite mer om badevannskvaliteten og målingene kan du ta kontakt med Folkehelsekontoret på e-post.

Vanntemperaturer 

Vanntemperaturen måles kontinuerlig ved Kalvøya og Storøyodden.

Som gjest i naturen er det viktig å minne om noen enkle regler

  • Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstiden – lukk igjen grinder der det er beitedyr. 
  • Respekter båndtvangen som gjelder fra 1. april til 20. august. 
  • Naturen er sårbar - ikke ødelegg trær og busker med kniv, spiker eller ståltråd. 
  • La aldri søppel ligge igjen i skjærgården og i naturen. Ta søpla med hjem om du ikke finner søppelkasse – med andre ord: rydd opp etter deg! 
  • Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark (utenom de faste ildstedene)

NB! På alle de tilrettelagte badeplassene skal det nå stå beholdere hvor publikum kan legge fra seg engangsgriller når de er kalde. Ikke sett dem igjen ute i naturen