I Bærum har vi unike muligheter til å oppholde oss i og ved vannet. Alternativene er mange enten du foretrekker salt- eller ferskvann, om du vil bade, fiske, være nærmest alene eller oppsøke en av de mange attraktive badeplassene.

Vi har flere badeplasser både i marka og ved sjøen. 

Her finner du oversikt over badeplassene.

Du kan gå langs kyststien som går hele veien fra Bjørnsvika ved Kjørbo til Sarbuvollen. Her finnes det mange fine badesteder, både tilrettelagte, og steder for de som ikke har ønske eller behov for tilrettelegging.

Per i dag finnes det en fullverdig HC-tilgjengelig badeplass; Storøyodden på Fornebulandet.
Faste griller finner du på Kalvøya (Store Badebukta), Sarbuvollen, Smedtangen, Rolfstangen, Høvikodden og på Borøya.

Badevannskvalitet

Badevannskvaliteten i fjorden påvirkes av kraftig regnvær

Det er normalt utmerket badevannskvalitet ved alle stendene i Bærum uten om episoder med voldsomme skybrudd. Badevannskvaliteten vil svekkes ved noen strender når det har regnet kraftig over litt lengre tid (mer enn 15-20mm/døgn). Det anbefales å vente med bading til etter et døgn med oppholdsvær på alle badeplasser i sjøen. 

Dette gjelder badestrendene på Kalvøya, Kadettangen, Rolfstangen og Smedtangen. Disse strendene blir påvirket av forurenset vann fra tilførende elver. Ved skybrudd renner store mengder overflatevann ned i ledningsnettet. Avløpsrenseanleggene klarer ikke alltid å håndtere slike store mengder og kloakk kan renne ut i Sandvikselven og/eller Lysakerelven og videre ut i fjorden(overløp). Det tar ett til to døgn med fint vær før badevannskvaliteten igjen er bra.

For å sjekke info om badevannskvaliteten, søk på badeplassens navn.

Varsling når badevannskvaliteten blir for dårlig

Det står skilt på badeplassene hvor det kan forventes at badevannskvaliteten påvirkes av regnvær.

I tillegg vil det bli lagt ut en advarsel på kommunens nettsider og på facebook når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.
Det anbefales ikke å bade ved de nevnte strendene rett etter et skybrudd. Som hovedregel bør man vente en dag eller to, etter det har sluttet å regne, før man hopper ut i.

Forurenset sjøvann vil kunne inneholde et forhøyet antall tarmbakterier. Bakteriene kan være sykdomsfremkallende , spesielt for barn, hvis sjøvann svelges eller kommer i kontakt med sår.

Badeanbefaling til personer med nedsatt immunforsvar eller  åpne, betente  sår

Ved høy vanntemperatur øker forekomst av Vibriobakterier i sjøvann som i sjeldne tilfeller kan gi sårinfeksjoner og alvorligere infeksjoner hos personer med nedsatt immunforsvar. Denne bakterien kommer ikke med overløp, men kan leve i varmere salt- og brakkvann.

Personer med kronisk, alvorlig sykdom med nedsatt immunforsvar anmodes om forsiktighet med bading i fjorden/ brakkvann når sjøtemperaturen har vært høy over tid (> 20 grader Celsius i en uke). Den samme anbefaling gjelder også for personer med åpne, betente sår.

Hudsår bør dekkes med heldekkende bandasje. Ta kun korte bad og tørk kroppen grundig med rent håndkle etter bading.

Ønsker du å vite mer om badevannskvaliteten eller overvåkningsprogrammet fra Folkehelsekontoret, kan du ta kontakt med Folkehelsekontoret på e-post.

Vanntemperaturer 

Vanntemperaturen måles kontinuerlig ved Kalvøya og Storøyodden.

Som gjest i naturen er det viktig å minne om noen enkle regler

  • Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstiden – lukk igjen grinder der det er beitedyr. 
  • Respekter båndtvangen som gjelder fra 1. april til 20. august. 
  • Naturen er sårbar - ikke ødelegg trær og busker med kniv, spiker eller ståltråd. 
  • La aldri søppel ligge igjen i skjærgården og i naturen. Ta søpla med hjem om du ikke finner søppelkasse – med andre ord: rydd opp etter deg! 
  • Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark (utenom de faste ildstedene)

NB! På alle de tilrettelagte badeplassene skal det nå stå beholdere hvor publikum kan legge fra seg engangsgriller når de er kalde. Ikke sett dem igjen ute i naturen