Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul.

Huseier/beboer har plikt til å holde eiendommen fri for rotter. Eier/beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og utrydde/bekjempe de hvis de dukker opp jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 2-1.

Slik kan du forebygge rotteplager

 1. Se til at lokket både på toppen av søppelstativet er ordentlig lukket.
 2. Pass på at beholderen ikke blir overfylt, og unngå å sette restavfall ved siden av.
 3. Søppelbeholderen skal ikke plasseres inntil gjerde/hegn som rottene kan klatre på.
 4. Hvis du har kompostbinge for matavfall, sørg for at den er helt tett.
 5. Hold hagen ryddig. Ikke ha kvist og kvas liggende i hauger. Hageavfall må kjøres til deponi. Fjern høyt gress og busker inntil husmuren. Ta bort klatreplanter fra husveggen. Rottene kan klatre opp på tak via disse. 
 6. Fjern nedfallsfrukt jevnlig.
 7. Husdyrhold (katt, hund, kanin) kan trekke til seg rotter hvis dyrene mates ute og det ligger igjen matrester eller avføring.
 8. Ikke mat fugler på bakken. Bruk fôrstativ eller heng opp fuglematen.
 9. Rotter og mus kan krype igjennom små sprekker. Sjekk derfor om huset har sprekker/åpninger som er større enn 6mm og tett de igjen. Kjellervinduer må være hele og ventilasjonsåpninger bør sikres med kraftig metallnetting. Dører må slutte tett til karmen. Ha metall rist over sluk i kjellerrom.
 10. Matrester og fett skal ikke hives i toalett eller sluk, da det vil kunne holde liv i rottene i kloakken.
 11. Ved ombygging på eiendommen, sørg for at å sikre/tette gamle avløpsrør så rottene ikke kommer inn.

Hvis ikke de enkle tiltakene virker, må det bestilles profesjonell bekjempelse fra et skadedyrsfirma. Viktig at naboer prøver å samordne dette og setter ut feller samme periode.

Bruk gjerne kommunens forslag til info-skriv  «kjære nabo (pdf)» til å informere dine naboer. Kommunen tilbyr ikke bekjempelse på privat eiendom.

Ansvarlig for forebygging og bekjempelse på privat eiendom er huseier/beboer.