Natur- vei- og miljøforvaltning i samarbeid med Natur-, idrett- og miljødrift i kommunen jobber kontinuerlig med bekjempelse av enkelte planter og plantevekster vi ikke ønsker i vår fauna.

 Disse er:

  • Kanadagullris (Solidago canadensis)
  • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
  • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
  • Hagelupin (Lupinus polphyllus)
  • Parkslirekne (Fallopia japonica)
  • Russekål (Bunias orientalis)