Brunsneglens egentlige navn er Iberiaskogsnegle (Arion lusitanicus), og den ble første gang registrert i Norge i 1988.

Siden da har antallet økt betraktelig, og den representerer et betydelig problem for mange jordbrukere og hageeiere.

Arten finnes naturlig i Spania og Portugal, der den begrenses i omfang av det tørre klimaet. Her til lands finner den tvert imot optimale forhold for spredning. Med unntak av enkelte andre sneglearter, kortvinger, løpebiller, frosker, padder og pinnsvin har iberiaskogsneglen svært få naturlige fiender her i Norge.

For å holde antallet snegler nede bør bekjempelsen starte så tidlig som mulig om våren. Så snart temperaturen i jorda stiger opp mot seks grader begynner de å våkne til liv. Det finnes heldigvis en rekke tiltak man kan gå til for å forhindre voldsom spredning.

Mer om bekjempelse av brunsneglen kan du lese her (pdf)