Fra og med 1. oktober 2023 vil det kun være tillatt å bruke håndsnøre, juksa, snurrevad eller dorg i det nye fredningsområdet ved Gåsøya i Bærum.

Vedtak om hummerfredning i Bærum

Fiskeridirektoratet har vedtatt et nytt fredningsområde for hummer ved Gåsøya i Bærum. Dette innebærer at fiske med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurrevad er forbudt fra og med 1. oktober. Områdene vil være synlige i "Fritidsfiskeappen" og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Hummerfredningsområdet
Området i Bærum er på 4,8 kvm2 (netto) og knyttter seg på Nordre Langåra hummerfredningsområde i Asker.

Området i Bærum er på 4,8 kvm2 (netto) og er en utvidelse av Nordre Langåra hummerfredningsområde i Asker. Kartutsnittet viser det nye fredningsområdet i gult, og Askers fredningsområde fra 2021 i rødt. Til sammen utgjør dette et fredningsområde på 6,7 kvm2 (netto). 

Hvorfor skal hummeren fredes?

Fredningsområdene som Bærum kommune etablerer kommer til å være en del av et helhetlig tiltak for å bevare Oslofjorden. Du kan lese hele tiltaksplanen her. På lik linje med Oslo, Asker og Nesodden skal Bærum kommune ivareta det biologiske mangfoldet i sjøen. 

Den 16. september 2021 deltok Bærum kommune på prøvefiske i Nesodden sitt fredningsområde som ble sammenlignet med et referanseområde i Bærum. I Nesodden sitt fredningsområde ble det funnet 13 hummer og i referanseområdet ble det funnet 2, før de ble satt ut igjen.

Hummer avbildet

Andre fredningsområder i Oslofjorden har vist at både hummer og andre marine arter har økt i antall i disse områdene. Også rett utenfor bevaringsområdene har det blitt registrert en økt hummerbestand.

Les mer om hummerfredning her:

Vedtaksbrev hummerfredning

Utredning Hummerfredning Bærum kommune (pdf)