Situasjonen vi nå er inne i medfører endringer for oss alle. Svært mange bruker denne tiden utendørs.  

Det er flott å se at folk bruker nærmiljøet. Kommunens innbyggere skal ha intakt natur og gode parker til bruk og rekreasjon i nærområdet. Dessverre har økt aktivitet skapt noen utfordringer som vi trenger hjelp av innbyggerne til å håndtere.

Planlegg bedre og ta med søppel hjem

Vi ser økt forsøpling i parker og naturområder. Ta med en egnet søppelpose, og ta med søpla hjem Ikke bruk uteområder og naturen som toalett, uten å sørge for at avføring og papir håndteres på en skikkelig måte.  

Vennligst overhold båndtvangen

1. april- 20. august gjelder den ordinære båndtvangen i hele landet. Det betyr at alle hunder skal være i bånd når man beveger seg utenfor hjemmet. I denne perioden er viltet svært sårbart: rådyrene får kalver. Snart kommer også mange nyklekkede fugleunger til å bevege seg på bakken.

Bruk naturen skånsomt og uten å sette spor

Vi lever i et område med svært unik og sårbar natur i nærområdene våre. Dessverre ser vi at økt aktivitet har ført til mer uorganisert bruk av terrengsykling og andre aktiviteter i relativt urørt natur. Vi oppfordrer alle til å bruke eksisterende stier og veier når man beveger seg ute. Vennligst ikke hogg trær, lag nye bålplasser og gapahuker eller gjøre andre tilsvarende inngrep i naturen.

Dumping av hageavfall kan kvele sårbart planteliv

Mange dumperhageavfall i naturen. Hageavfall inneholder ofte fremmede arter som sprer seg og kan kvele sårbart planteliv og endrer naturen. Da vil våre naturlig hjemmehørende arter fortrenges. Hjelp oss å kompostere det som kan komposteres og levere kvistavfall til mottak. Sørg for at hageavfall fra fremmede arter leveres til forbrenning. Hageavfall blir også tilholdssted for rotter og brunsnegler. 

Kort sagt: Nyt livet ute i parker, friområder og natur, men vær så snill og ta hensyn. Hjelp oss i kommunen med å ivareta områdene våre slik at vi også i fremtiden har fine parker og en fungerende natur til glede for kommunens innbyggere og for dyr og planter!