I Norge har vi en lang tradisjon for å høste av naturens spiskammer. Prinsipper om sporløs ferdsel og måtehold har alltid vært normen og forutsetningen for at overskuddet i naturen kan være et fritt gode. Dessverre har disse prinsippene blitt svekket de siste årene og vi ser stadig flere tilfeller av at enkelte høster i bøtter og spann uten tanke på bærekraft. Dette gjelder både til privat og kommersiell bruk. Denne svært uheldige praksisen har gjort at ramsløk nå overbeskattes, og at høstingen ikke lenger er bærekraftig.

Overhøsting

På grunn av overhøsting har ramsløk kommet inn på rødlisten som «nær truet». Dersom overhøstingen fortsetter står ramsløken i fare for å forsvinne fra norsk natur, spesielt i Oslofjordområdet der høstingen er størst.

Det er viktig å snu denne utviklingen nå. Når en art forsvinner får det ringvirkninger som påvirker mange andre arter slik at hele økosystemet svekkes. Det vil selvsagt også være veldig trist for oss mennesker om denne flotte planten forsvinner.

Retningslinjer for høsting

Vi har utarbeidet et sett med retningslinjer for høsting av ramsløk som vi oppfordrer alle til å følge. Ved å gjøre det bidrar du til å sikre artens overlevelse. Vi oppfordrer også til å spre informasjonen og prinsippene for høsting av våre felles goder i naturen med venner og kjente.

  • I naturreservater er det forbudt å sanke ramsløk. Sjekk derfor om det er verneområder der du skal på tur, se oversikt i naturbase: Naturbase kart (miljodirektoratet.no)
  • Det er ikke tillatt å sanke ramsløk (eller andre planter, sopp eller bær) til kommersiell bruk Det er grunneieren som har rettigheten til kommersiell utnytting av ressurser på sin grunn. Hvis du selger noe som er høstet på annen persons eiendom uten tillatelse er det tyveri. Kontakt kommunen eller grunneier dersom du ønsker å gå i dialog om slik virksomhet.
  • Vit at du får brukt alt du tar med deg, gjør deg noen tanker før du går ut om hvor mye du har bruk for. Vi oppfordrer til å plukke med måte.
  • Knip eller skjær av noen blader fra hver plante, ikke riv opp med roten. Da får planten mulighet til å blomstre og du bidrar til å sikre neste års avling.
  • Pass på timingen, og smak før du plukker. Er du for sent ute smaker bladene bittert, da er det bedre å vente til neste år.
  • Vær obs på at ramsløk kan forveksles med liljekonvall som er giftig. Ramsløk skal lukte sterkt av løk/hvitløk

Tips

Tips: Du kan dyrke ramsløk selv som en dekorativ og nyttig hageplante. Både frø og planter kan kjøpes hos de fleste hagesentre. De siste årene har ramsløk også dukket opp i butikkhyllene i sesongen.

Wild garlic - Information in English 

Foraging for wild garlic - Information in English (pdf) 

Nyttige lenker

Statsforvalteren i Oslo og Viken om ramsløk i naturreservater: Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Verneområder i Bærum i naturbase: Naturbase kart (miljodirektoratet.no)

Vurdering i norsk rødliste for arter 2021: Allium ursinum - Rødlista 2021 - Artsdatabanken